Wegański blog nie tylko dla wegan

KREW WEGAN BARDZIEJ ODPORNA NA NOWOTWORY!

KREW WEGAN BARDZIEJ ODPORNA NA NOWOTWORY!

Naukowcy dowiedli, że krew osób na diecie roślinnej jest aż ośmiokrotnie bardziej efektywna w neutralizowaniu komórek nowotworowych niż krew osób na tradycyjnej amerykańskiej diecie.

Seria badań, która dowiodła, że krew wegan znacznie skuteczniej zwalcza komórki nowotworowe niż krew osób na tak zwanej tradycyjnej diecie, wyglądała następująco:

Najpierw pobierano krew osobom na różnej diecie, a następnie znajdujące się na szalkach Petriego komórki nowotworowe nią zalewano. Eksperyment miał na celu pokazanie, która krew jest najbardziej efektywna w hamowaniu wzrostu komórek rakowych. Oczywiście nawet krew osób na tradycyjnej amerykańskiej diecie zwalczała komórki nowotworowe, jak pokazało badanie, jednak to krew osób będących co najmniej od roku na diecie wegańskiej okazała się skuteczniejsza, i to aż ośmiokrotnie! 

To jednak nie koniec! Kolejne badania przeprowadzono na osobach z rakiem piersi. Na początku badania pobrano próbki krwi od chorych kobiet, a następnie zalecono im dietę roślinną i codzienne spacery (30-60min dziennie). Po dwóch tygodniach badanym ponownie pobrano krew. I tutaj wyniki wykazały wyższość diety roślinnej nad tradycyjną, bowiem stwierdzono, że

już 14-dniowa dieta roślinna i umiarkowany wysiłek fizyczny przyczyniają się do znacznego wzrostu zdolności krwi do neutralizacji komórek nowotworowych.

Naukowców zainteresowało również sprawdzenie, co bardziej przyczyniło się do gwałtownego wzrost u zdolności obronnych organizmu przed komórkami nowotworowymi – dieta roślinna czy wysiłek fizyczny?. W toku kolejnych badań – osobnych dla diety roślinnej, osobnych dla ćwiczeń – stwierdzono, że sama dieta wegańska dwukrotnie zwiększa zdolność komórek obronnych organizmu do destrukcji komórek nowotworowych, podczas gdy umiarkowany wysiłek fizyczny tylko delikatnie pomaga w supresji wzrostu nowotworowego.

[Uwaga! Osoby biorące udział w badaniu zażywały olej rybny, co jednak – jak stwierdzono – nie unieważnia otrzymanych wyników. Wnioski wielu badań – nie tylko wyżej wspomnianego – pokazują związek między spożywaniem produktów odzwierzęcych a wzrostem ryzyka wystąpienia nowotworu.]

Tekst: Małgorzata Miziur / Korekta: Joanna Rędzi / Źródło: RiseOfTheVegan.com