fbpx

Podróż po czakrach

Współczesność niesie ze sobą ogromny rozwój ludzi w zakresie samoświadomości. Człowiek XXI wieku, który żyje w relatywnym komforcie, coraz intensywniej pracuje nad samorozwojem. Nie chodzi tu jednak o zdobywanie nowych kwalifikacji, umiejętności, o dokształcanie się. Nie jest to już tylko dbanie o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, uprawianie sportu lub spotykanie się z terapeutą. Nie chcemy też tylko ładnie wyglądać, cieszyć dobrą kondycją i otaczać pięknymi przedmiotami. Uczymy się zwalniać w życiu, przyglądać sobie i włączać w codzienność trochę uważności. W dbaniu o siebie szukamy nowych jakości, próbujemy intencjonalnie znaleźć to, co będzie dla nas odpowiednie, co będzie z nami rezonowało. Coraz częściej sięgamy do tradycji innych kultur w celu odnalezienia wewnętrznego dobrostanu. Praca z czakrami jest jedną z metod, która przyciąga coraz więcej adeptów. Chyba każdy z nas słyszał choć raz o czakrach. Czy wiemy jednak, czym one są? Więcej jest w nich z mitu i wierzeń, czy jednak to realne elementy naszych bytów? Czy czakry rzeczywiście mogą wpływać na nasze ciało, umysł i ducha? Być może, w każdym razie od tysiącleci przekonują nas o tym tradycje dalekowschodnie. 

Czym są czakry?

Czakra w sanskrycie oznacza  „koło” lub „okrąg”, który rozumiany jest jako ośrodek energetyczny pozwalający na przepływ życiodajnej energii: prany, chi, many – nazywanej  różnie w zależności od kultury. O czakrach usłyszymy głównie w tradycjach hinduizmu i buddyzmu tantrycznego. Każda z czakr odpowiada za magazynowanie i rozprowadzanie energii po naszym ciele za pośrednictwem meridian, czyli energetycznych kanałów. To rodzaj interakcji, jaka zachodzi pomiędzy środowiskiem zewnętrznym, ciałem i umysłem, która to interakcja warunkuje nasze zdrowie fizyczne, emocjonalne i mentalne. Wszystkie z siedmiu najważniejszych czakr pełnią określoną rolę, regulując na poziomie energetycznym stan naszych reakcji fizjologicznych, nasze zachowania oraz emocje. Większość z siedmiu głównych ośrodków energetycznych umiejscowiona jest na wysokości splotów nerwowych lub w okolicy gruczołów dokrewnych. Czakry obrazowane są jako koliste wiry lub kwiaty lotosu – padmy o określonej liczbie płatków (im wyższa energia, tym wyższa czakra i większa liczba płatków). Do każdej z czakr przyporządkowane są kolor i jantra, czyli kształt lub geometryczny wzór. Każdej z nich odpowiada także konkretna mantra, która wypowiadana, rezonuje w ciele i wzdłuż osi kręgosłupa, uaktywniając określoną czakrę. Uznaje się, że czakry wirują w określonym kierunku, a kierunek ich rotacji zmienia się ze zgodnego z ruchem wskazówek zegara na ruch przeciwny. U kobiet i mężczyzn te same czakry wirują w odwrotnych kierunkach. Jeśli u kobiety pierwsza obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a druga zgodnie z nimi, to u mężczyzny ta sytuacja będzie wyglądać odwrotnie. Proces przepływu życiodajnej energii może zostać utrudniony w przypadku, kiedy czakra lub kilka z nich jest zablokowana. Pojawiające się blokady prowadzą do niedoczynności lub nadczynności czakr, które objawiać się mogą trudnościami w odnalezieniu harmonii życia. Jeśli temat czakr cię intryguje, masz ochotę dowiedzieć się o nich nieco więcej, zapraszam cię na pokład czakralnego pojazdu, którym udamy się w podróż po barwnych kręgach siedmiu podstawowych ośrodków energetycznych. To podróż do energetycznego ciała człowieka, nazywanego ciałem subtelnym. To tu czakry pozwalają na przepływ energii, która w wysublimowany sposób wpływa na jakość naszego życia. 

Destynacja czakry

Zanim zaczniemy przyglądać się każdej czakrze z osobna, chciałabym wspomnieć o jaźni urzeczywistnionej i nieprzejawionej. Jaźń urzeczywistnioną budują trzy cechy pierwotne: ciało, umysł i emocje. Ścieranie się tych cech tworzy kolejne trzy cechy pochodne. Jaźń nieprzejawiona, czyli duch, przenika całą szóstkę, tworząc siódmą cechę. Oddziaływanie na siebie ciała i umysłu ma męski, ognisty charakter, odpowiadający za wolę przetrwania. Kombinacja ciała i emocji ma charakter typowo kobiecy, opiekuńczy i wodnisty. Połączenie emocji i umysłu wyraża się przez aseksualność, czystość i wyższą miłość. W taki sposób otrzymujemy siedem cech, które odpowiadają kolejnym czakrom. Cechy główne to: ciało, emocje, umysł. Cechy pochodne to natomiast: ciało/emocje – seksualność (cecha kobieca), ciało/umysł – przetrwanie (cecha męska), emocje/umysł – czystość (aseksualność). Przytoczenie powyższych cech pomoże nam lepiej zrozumieć role, jakie pełnią kolejne czakry. 

Muladhara मूलाधार

Pierwszym przystankiem naszej podróży jest czakra podstawy, inaczej nazywana czakrą korzenia. W ciele fizycznym umiejscawiamy ją między odbytem a genitaliami. Jakie cechy jej przypiszemy? 

 • instynkt, przetrwanie, bezpieczeństwo,
 • kolor czerwony.
 • cztery płatki w kwiecie lotosu,
 • mantra lam,
 • jantra w postaci kwadratu.
 • planeta Merkury, 
 • u kobiet wiruje w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara, u mężczyzn zgodnie z ich ruchem. 

Energia muladhary łączy się z ciałem, pierwotną cechą jaźni urzeczywistnionej. Odpowiada za kontakt ze światem fizycznym, za zdrowie ciała ludzkiego, ale także za dobrobyt finansowy i materialny. To czakra uziemiająca, jej żywiołem jest zresztą ziemia, skąd czerpie energię. Zadbana czakra korzenia pozwala nam twardo stąpać po ziemi, czuć grunt pod nogami. Ma ogromne znaczenie w budowaniu własnej wartości i pewności siebie. Przypomina nam o byciu tu i teraz. Przeszłość i przyszłość przy pracy z pierwszą czakrą powinny być fikcją. Rzeczywistością jest aktualny moment, nie czekamy więc na szczęście, które ma nadejść, nie rozpamiętujemy też przeszłości. Kiedy energia może przepływać swobodnie przez czakrę korzenia, czujemy się bezpiecznie i pewnie, mamy świadomość, że nasze potrzeby są ważne, dlatego łatwiej jest nam o nie zadbać. Wprowadzenie muladhary w wibracje niczym niezakłócone jest jak odzyskanie stabilności, odnalezienie samego siebie, poczucie wewnętrznych sił witalnych dających  „power” na każdy dzień. Poza tym z łatwością realizujemy się w świecie materialnym i odnajdujemy zdrową relację z zarabianiem pieniędzy. 

Nie bez przyczyny pierwszą czakrę nazywa się czakrą podstawy, jest ona dla nas jak fundament dla domu czy silny i zdrowy korzeń dla drzewa, który pozwala na wzrost i dalszy rozwój. Kiedy przepływ energii przez muladharę jest ograniczony, możemy odczuwać dużo obaw i lęków, mieć trudności w odnalezieniu swojego miejsca na Ziemi, odczuwać zastój w aspekcie materialnym.

Afirmacje dla czakry podstawy: Jestem bezpieczna/-y. Jestem wystarczająca/-y. Jestem dumna/ -y z siebie. Moje potrzeby są ważne. Jestem tu i teraz. Wiem, czego potrzebuję. 

Svadhisthana स्वाधिष्ठान

Drugim przystankiem naszej podróży jest svadhisthana, czakra sakralna, którą lokalizujemy na czubku kości ogonowej, w powiązaniu ze splotem krzyżowym lub między pępkiem a kością łonową. Cechy, które jej przypisujemy:

 • emocje, twórczość, seksualność,
 • kolor pomarańczowy,
 • sześć płatków w kwiecie lotosu,
 • mantra vam,
 • jantra w postaci księżyca,
 • planeta Wenus,
 • u kobiet wiruje zgodnie z ruchem wskazówek zegara, u mężczyzn odwrotnie. 

Svadhisthana ma charakter typowo kobiecy, łączy w sobie emocje i ciało. Jej żywiołem jest woda. Odpowiada za naszą kreatywność, seksualność, czerpanie przyjemności z życia i akceptację siebie. Kiedy energia czakry sakralnej przepływa swobodnie, czujemy się kreatywni, mamy pasje, chęć do tworzenia, a życie odbieramy jako  flow, dające nam nieskończone możliwości. Dzięki jej energii potrafimy nawiązać dobre relacje z samym sobą i z innymi, jesteśmy raczej ufni i bezkonfliktowi. Sprawnie działająca czakra sakralna pozwala cieszyć się swoją seksualnością, odczuwać cielesną i zmysłową przyjemność. To z tą czakrą związane są również akceptacja własnego ciała oraz poczucie atrakcyjności. Chcąc uaktywnić czakrę drugą, powinniśmy jak najczęściej próbować wykorzystywać kreatywność w życiu codziennym. Zaburzony przepływ energii przez czakrę sakralną może objawiać się trudnościami w odnajdywaniu w sobie pierwiastka kreatywności. Prawdopodobnie nie będziemy potrafili czerpać radości z życia, kierować się optymizmem i akceptować samych siebie. 

Afirmacje dla czakry sakralnej: Jestem kreatywna/-y. Kocham i w pełni akceptuję siebie. Czerpię przyjemność z życia. Odnajduję moje pasje. Szanuję moją seksualność. Czuję się atrakcyjna/-y. Pozwalam sobie na przyjemności. 

Manipuraka मणिपूर

Tym razem lądujemy w przestrzeni trzeciej czakry, tzw. czakry splotu słonecznego. Oznacza to, że jesteśmy na wysokości dwóch centymetrów ponad pępkiem. Jakie cechy zostały jej przypisane?

 • funkcje mentalne, moc, kontrola, ambicja,
 • kolor żółty,
 • dziesięć płatków w kwiecie lotosu.
 • mantra ram,
 • jantra w postaci trójkąta,
 • planeta Mars,
 • u kobiet wiruje w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara, u mężczyzn zgodnie z ich ruchem. 

Manipuraka ma charakter typowo męski, łączy w sobie umysł i ciało, a jej żywiołem jest ogień. Czakra splotu słonecznego pozwala nam odczuwać wewnętrzną moc, która buduje pewność siebie. Jej energia pcha nas do celu, jaki sobie upatrzymy. Dzięki niej mamy większą łatwość w realizowaniu planów, marzeń, sięgamy po to, czego nam potrzeba do szczęścia. Sprawnie funkcjonująca trzecia czakra to również silna wola, zdolność przebicia się oraz duże zasoby wewnętrznej motywacji. Buduje w nas wysoką samoocenę, wewnętrzną ufność i siłę. Kiedy czakra splotu słonecznego jest otwarta, czujemy, że mamy kontrolę nad własnym życiem i nie pozwalamy innym, aby nim sterowali. Powinniśmy pamiętać o tym, że im bardziej ćwiczymy siłę woli, tym lepiej nasza trzecia czakra będzie funkcjonować. Osłabiona manipuraka to brak pewności siebie, niezdecydowanie, niska samoocena, poczucie braku celu i spełnienia w życiu. 

Afirmacje dla czakry splotu słonecznego: Steruję własnym życiem. Czuję moja siłę wewnętrzną. Posiadam kontrolę nad życiem. Podejmuję własne decyzje. Jestem silna/-y. Realizuję marzenia. Jestem pewna/-y siebie. Pamiętam o moich mocnych stronach. 

Anahata अनाहत

Kontynuujemy naszą podróż, zatrzymując się tym razem w przestrzeni czakry czwartej, czyli czakry serca, która znajduje się na jego wysokości, w splocie sercowym. Cechy określające czwartą czakrę:

 • miłość, współczucie, poświęcenie, empatia
 • kolor zielony,
 • dwanaście płatków w kwiecie lotosu,
 • mantra jam,
 • jantra w postaci gwiazdy,
 • planeta Jowisz,
 • u kobiet wiruje zgodnie z ruchem wskazówek zegara, u mężczyzn odwrotnie. 

Anahata to czakra związana z emocjami i z żywiołem powietrza. Jej energia odpowiada za odczuwanie miłości, za umiejętność wybaczania sobie i innym, za chęć niesienia pomocy i empatię. Kiedy jest otwarta, kochamy i akceptujemy siebie samych bezwarunkowo, kochamy też własne życie. Czakra serca uwrażliwia nas na piękno, otwiera na miłość oraz dobre i harmonijne relacje z innymi. Przy otwartej czakrze czwartej potrafimy umiejętnie dawać i brać. Wzmacnianiu anahaty sprzyjać może codzienna praktyka wdzięczności, dostrzeganie tego, co mamy i jak obfite jest nasze życie. Zaburzony przepływ energii przez czakrę serca może wiązać się z trudnościami w okazywaniu miłości sobie i innym, braku samoakceptacji, trzymaniu urazów w sercu czy nieumiejętności okazywania uczuć.

Afirmacje dla czakry serca: Kocham siebie i swoje życie. Jestem otwarta/-y na miłość. Przebaczam sobie. Przebaczam innym. Jestem wdzięczna/-y za swoje życie. Kocham i szanuję siebie. Jestem wdzięczna/-y za wszystko, co mam. Kocham siebie dokładnie taką, jaką jestem/takim, jakim jestem. 

Visuddha विशुद्ध

Tym razem docieramy naszym czkaralnym pojazdem do czakry gardła usytuowanej na jego wysokości, w splocie krtaniowym. Cechy czakry piątej: 

 • mowa, samoekspresja, jasna komunikacja, słuchanie,
 • kolor niebieski,
 • szesnaście płatków w kwiecie lotosu,
 • mantra ham,
 • jantra w postaci lotosu,
 • planeta Saturn,
 • u kobiet wiruje w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara, u mężczyzn zgodnie z ich ruchem. 

Czakra gardła łączy w sobie emocje i umysł, ma charakter aseksualny, odwołuje się do tego, co niematerialne. Pozwala nam na wyrażanie wszystkich poprzedzających ją czakr, ponieważ odpowiada za komunikację ze światem zewnętrznym. To dzięki niej możemy jasno komunikować swoje potrzeby, emocje, myśli, swoją kreatywność. Płynnie przepływająca energia przez ten ośrodek energetyczny ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia psychicznego, którego nie obarczamy ciężarem niekomunikowanych potrzeb, niewypowiadanych własnych opinii czy ukrywaniem własnych wartości. Czakra gardła jest po to, byśmy nie obawiali się mówić tego, co myślimy, żebyśmy byli słyszani i żebyśmy słyszeli innych. Dobrym ćwiczeniem na pobudzenie pracy czakry gardła może być śpiew, zwłaszcza kiedy jesteśmy przekonani, że śpiewać nie potrafimy i dlatego nigdy tego nie robimy. Jej zablokowanie oznacza problemy z wyrażaniem myśli i uczuć, trudności z komunikowaniem potrzeb i oczekiwań, lęk przed krytyką, nieśmiałość. Źle funkcjonująca piąta czakra może również objawiać się poprzez nadmierne gadulstwo, brak szacunku dla odmiennych opini, krytykę innych i zadufanie w sobie.  

Afirmacje dla czakry gardła: Wyrażam się jasno. Mam prawo mówić o moich potrzebach i emocjach. Słucham i akceptuję zdanie innych. Lubię swój głos. Mam swoje zdanie. Słucham i jestem słyszana/-y. 

Ajña आज्ञा hi

W naszej podróży nadchodzi pora na czakrę oka usytuowaną w punkcie między brwiami, w splocie czaszkowym. Cechy piątej czakry:

 • intuicja, analiza, szeroka percepcja,
 • kolor indygo,
 • dziewięćdziesiąt sześć  płatków w kwiecie lotosu,
 • mantra ksam,
 • jantra nieskończoności, 
 • planeta Uran,
 • u kobiet wiruje zgodnie z ruchem wskazówek zegara, u mężczyzn odwrotnie.

Ajña odzwierciedla brak ego. To czakra, która odpowiada za naszą intuicję, kontakt z podświadomością oraz szeroko rozwiniętą wyobraźnię. Kiedy czakra oka jest otwarta i energia przepływa przez nią swobodnie, potrafimy kontaktować się z naszym wewnętrznym głosem, słuchać intuicji i korzystać z jej podpowiedzi. Aby wzmocnić szóstą czakrę, warto otworzyć się na swój wewnętrzny głos, posłuchać go, zwłaszcza kiedy podejmujemy istotną decyzję w swoim życiu. Ajña, która jest przymknięta, nie pozwola na swobodne korzystanie z przeczuć i intuicji, które zepchnięte są na bok przez rozum, intelekt i kalkulacje. 

Afirmacje dla czakry oka: Ufam mojej intuicji. Słyszę mój wewnętrzny głos. Widzę symbole i znaki pojawiające się na mojej drodze. Korzystam z mojej wewnętrznej mądrości. Ufam sobie. 

Sahasrara सहस्रार

To już ostatni przystanek tej podróży. Lądujemy na samym szczycie głowy, w przestrzeni energetycznej czakry korony.  Cechy czakry siódmej: 

 • myślenie, wiedza, duchowość,
 • kolor fioletowy,
 • tysiąc osiem płatków w kwiecie lotosu,
 • mantra aum,
 • jantra bezkształtna, 
 • planeta Neptun,
 • u kobiet wiruje w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara, u mężczyzn zgodnie z ich ruchem.

Czakra korony pozwala nam odczuwać połączenie ze wszechświatem. Odpowiada za poczucie sensu i celu w życiu oraz za naszą duchowość. Kiedy uda nam się otworzyć siódmą czakrę, odbieramy rzeczywistość w głębszy, duchowy sposób, mamy poczucie nieograniczonego potencjału oraz wewnętrznej mądrości. Zadbanie o czakrę korony ułatwia również akceptację tego, co przydarzyło się w naszym życiu oraz tego, w jakim miejscu jesteśmy na naszej ścieżce życiowej. Kiedy energia nie przepływa w sposób prawidłowy przez czakrę korony, prowadzi to do przesadnie rozumowego i racjonalnego spojrzenia na życie, bez przestrzeni na duchowość i na to, co nieudowodnione. Z drugiej strony może również objawiać się kompletnym oderwaniem od życia materialnego i przedkładaniem duchowego rozwoju nad codzienność. 

Afirmacje dla czakry korony: Jestem częścią wszechświata. Poszukuję duchowej mądrości. Moje życie ma sens. Widzę cel. Moje myśli mają moc. Wszechświat mnie słyszy. 

Tak jak każda podróż dobiega końca, tak i tym razem czas na powrót. Wracamy z dość tajemniczego miejsca, którego nie da się dotknąć, zobaczyć, można je jedynie poczuć i przeżyć. Czakry mogą pozostać dla nas niczym baśń opowiadająca o czarach i cudach. Mogą być ciekawostką z odległych kultur. Jeśli znajdujemy w sobie jednak przestrzeń i przekonanie, że mądrości dalekowschodnie mogą być nadal aktualne, nic nie stoi na przeszkodzie, aby czakry potraktować bardziej poważnie. 

Nasza podróż była podróżą zapoznawczą, można by powiedzieć – wycieczką objazdową. Jeśli macie ochotę na pracę z czakrami, musicie spakować plecak i ruszyć w długą podróż z przewodnikiem. Tym razem trzeba się przygotować na dłuższy pobyt w przestrzeniach każdej z czakr, na poznawanie siebie oraz swoją przemianę. Czyli dokładnie tak, jak potrafią odmienić nas podróże po świecie, kiedy tylko zejdziemy z turystycznego szlaku, aby poznać tubylców i zatrzymamy się gdzieś na dłużej. Szansa na to, że wrócimy z takiej podróży odmienieni, jest ogromna, a to, że praca z czakrami, podróżowanie po nich nas odmienią –  równie prawdopodobne. 

Dziękuję wam za wspólny czas na pokładzie czakralnym, niech energia przepływa przez wasze czakry swobodnie. 

 1. Wow! Pierwszy raz trafiłam na tak klarowny i zrozumiały artykuł nt czakr. Cudownie!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Nasza misja

V mag to wartościowe treści o diecie roślinnej, zero waste i szeroko pojętym świadomym życiu. Rozmawiamy z inspirującymi osobami i dzielimy swoimi przemyśleniami. Chcemy przekonać Cię, że da się znaleźć złoty środek między codzienną gonitwą a życiem zgodnym z naturą. Poszukajmy go razem!